Si Falet Namazi i Bajramit

Namazi i bajrameve përbëhet prej dy rekateve, të cilat dallojnë për nga forma dhe mënyra e faljes nga namazet tjera. Namazi i bajrameve falet kështu:

 • Bën nijet me zemër për ta falur namazin e Bajramit.
 • Merr tekbirin fillestar duke thënë Allahu Ekber dhe njëkohësisht duke i ngritur duart në lartësi të supeve. Pas tekbirit fillestar i merr edhe tre (3) tekbire të tjera, duke thënë Allahu Ekber dhe njëkohësisht duke i ngritur duart në lartësi të supeve.
 • Më pas lexon pa zë:…

Namazi i bajrameve përbëhet prej dy rekateve, të cilat dallojnë për nga forma nga mënyra e faljes nga namazet tjera. Namazi i bajrameve falet kështu:

 • Bën nijet me zemër për ta falur namazin e Bajramit.
 • Merr tekbirin fillestar duke thënë Allahu Ekber dhe njëkohësisht duke i ngritur duart në lartësi të supeve. Pas tekbirit fillestar i merr edhe tre (3) tekbire të tjera, duke thënë Allahu Ekber dhe njëkohësisht duke i ngritur duart në lartësi të supeve.
 • Më pas lexon pa zë:
  • “Subhaneke All-llahumme ue bihamdike ue tebarekesmuke ue teala xhedduke ue la ilahe gajruke” (I lartësuar qofsh, o Zoti im dhe për Ty është falënderimi, i Lartësuar qoftë emir Yt dhe e Lartësuar qoftë Madhëria Jote, ska të adhuruar tjetër përveç Teje).
 • Pastaj imami lexon me zë suren El-Fatiha dhe një sure tjetër, Preferohet që në rekatin e parë të lexohet sureja Kaf.
 • Pas leximit të kur’anit mer tekbirin duke thën Allahu Ekber dhe njëkohësisht duke i ngritur duart drejt supeve, shkon në ruku. Në këtë gjendje thua tri herë:
  • “Subhane Rabbijel Adhim”
 • Duke thënë:
  • “SemiAllahu limen hamideh” dhe njëkohësisht duke i ngritur duart në lartësi të supeve, kthehesh nga rukuja dhe drejton trupin. Duke qëndruar në këmbë thua: “Rabbena ue lekel hamd”
 • Pastaj, duke thënë Allahu Ekber, shkon në sexhde, bën dy sexhde duke thënë nga tri herë:
  • “Subhane Rabbijel A’la”, dhe duke thënë Allahu Ekber çohesh për të falur rekatin e dytë.
 • Pasi të çohesh në këmb për ta falur rekatin e dytë, imami lexon Suren El Fatiha dhe një sure tjetër në rekatin e dyt preferohet të thuhet sureja El A’la, Pastaj i merr edhe tre tekbire duke thënë Allahu Ekber dhe njëkohësisht duke i ngritur duart në lartësi të supeve, dhe pastaj merr tekbirin e katërt duke thënë Allahu Ekber shkon në ruku. Në këtë gjendje thua tri herë:
  • “Subhane Rabbijel Adhim”
 • Duke thënë: “SemiAllahu limen hamideh” dhe njëkohësisht duke i ngritur duart në lartësi të supeve, kthehesh nga rukuja dhe drejton trupin. Duke qëndruar në këmbë thua: “Rabbena ue lekel hamd”
 • Pastaj, duke thënë Allahu Ekber, shkon në sexhde, bën dy sexhde duke thënë nga tri herë: “Subhane Rabbijel A’la”.
 • Pastaj ulesh në uljen e fundit dhe thua këto dua:
  • “Ettehijatu lil-lahi ues-salavatu uet-tajjibatu, es-selamu alejku ejjuhen-nebijju ue rahmetull-llahi ue berekatuhu es-selamu alejna ue ala ibadil-lahis-salihin. Eshhedu en la ilahe il-lAllah, ue eshhedu enne Muhammeden Abduhu ue resuluhu.”
  • “Allahumme sal-li ala Muhammedin ue ala ali Muhammed, kema sal-lejte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahime, inneke hamidun mexhid.”
  • “Allahumme barik ala Muhammedin ue ala ali Muhammed, kema barekte ala Ibrahime ue ala ali Ibrahime, inneke hamidun mexhid.”
  • “All-llahumme Rabbena atina fid-dunja haseneten ue fil ahireti haseneten ue kina adhaben-nar. Rabbenagfir li ue livalidejje ue lil mu’minine jeume jekumul hisab”
 • Më pas duke thënë: “Es-selamu alejkum ue Rahmetullah” dhe duke e kthyer kokën së pari në anën e djatht, pastaj në anën e majtë, e përfundojmë namazin.

Pas këtyre dy rekateve pason hutbeja (ligjerata) e Bajramit, e cila përbëhet prej një pjese.

Zemra - How to Get a Free Car Insurance Quote in 15 Minutes or Less, Maybe you`ve heard something about saving 15% or more on your car insurance. Maybe you`re charmed with an eloquent little Gecko. No matter how you found us, you`re in the right place to get a fast, free, and accurate auto insurance quote online. Just answer some simple questions about: Yourself Other drivers Your car We will then ask you questions about possible auto insurance discounts you may qualify for that would reduce your insurance costs. In 15 minutes or less you`ll have a personalized car insurance quote. If you like what you see, you can purchase immediately and start enjoying Insurances top-notch coverage. Need help choosing the right car insurance? That`s where we come in. Car insurance isn't the simplest thing to understand. Between legal requirements, optional coverage, deductible choices, and different coverage levels, its not always easy to figure out how to choose the best auto insurance policy. Do you need full coverage or liability only? What does this mean? If your car is new, leased or purchased with a loan, you`ll probably need "full coverage." In case of an accident, these coverages will help protect your car and the other driver up to the limits shown on your policy. At a minimum, full coverage includes: The standard liability protection Both collision and comprehensive coverage Unless a third party requires full coverage (standard in many loans and leases), you can choose to carry "liability only," which typically only protects the other driver and their vehicle in case you are found at-fault for an accident. Its a good idea to make sure you could afford to replace your car out-of-pocket when considering this option. Take a look at all of the auto insurance coverage options available from Insurance and how each one protects you. Still deciding on what car insurance you need? We understand that you want the best deal and the most accurate car insurance rates. That`s why Insurance will store your quote for 90 days so you wont have to start over. At Insurance, were confident that you`ll receive excellent service and affordable car insurance prices. Insurance agents are always available to help you find the right protection and give you peace of mind. Take note of your auto insurance quote reference number that will appear on the top right when you save your quote then connect with a real person. Insurances teams of professionally trained agents are available 24 hours a day online (AUTO). Once you purchase your auto insurance policy, you can sign up for instant, round-the-clock access to your policy. Are you ready to save on your auto insurance? Go ahead, get a car insurance quote. You`ve got nothing to lose, and a lot to save!

Bëje LIKE dhe merr lajmin e fundit nga Zemra.org

Tags: , , , , , ,

Publikoni komentin tuaj!

VEREJTJE: Te nderuar komentues! Duke mos dashur te cenojme opinionet tuaja, lutemi qe ato te mos permbajne fyerje dhe ofendime personale dhe te kene lidhje me shkrimin, apo temen per te cilen komentohet, ne te kundert, komenti nuk do te publikohet. Ju falenderojme qe na ndiqni dhe ju ftojme te vazhdoni te jeni pjese e Zemra.Org!

Komenti juaj:

VEREJTJE:

Administratorët e Zemra.Org mbajnë të drejtën e fshirjes së të gjitha komenteve që nuk i përmbahen temës së artikullit, kanë përmbajtje fyese ose përdoren për promovimin e faqeve të tjera. Ju falemnderit për mirëkuptim!

*
*