Maçoku italian trashëgoi 9 milionë euro

Maçoku i zi Tommaso, trashëgoi nëntë milionë euro pas vdekjes së pronares së tij Maria Assunta, e cila vdiq në moshën 94 vjeçare. Maçoku katërvjeçar, të cilin pas vdekjes, se pronares, Assunta e kishte marrë nga rruga dhe e kishte ruajtur në shtëpi, tash është pronar i parave të gatshme, aksioneve dhe patundshmërive ku bëjnë pjesë edhe banesat dhe shtëpitë në Romë e Milano,...