A janë më të mira gjijte e vogla apo të mëdha?

Nuk është e vërtetë që femrat me sisë të mëdha përjetojnë epsh më të madh, mirëpo, madhësia e sisëve shpesh shkakton brengë dhe hidhërim, posaçërisht tek adoleshentet. Nga pikëpamja fiziologjike përgjigjja është shumë e thjeshtë: madhësia e sisëve nuk ndikon në ndjeshmërinë e tyre (nuk është e vërtetë që femrat me sisë të mëdha përjetojnë epsh më të madh)...