List/Grid

Tag Archives: Akshami

Falja e Namazit

Falja e Namazit

KUSHTET PËR VLEFSHMËRINË E NAMAZIT– Nuk bën të jesh xhunub – i (e) papastruar nga përjetimi seksual ose (vlen vetëm për femrat) e papastruar nga periudha mujore. Që të pastrohesh,… Lexo më gjërësisht.. »

761 total views, no views today