Shtëpia e Alfabetit jepet me qira!

Edhe pse Shtëpia e Alfabetit në Manastir u shndërrua në Muze që në vitin 2010, ndërsa iniciativa ishte ngritur që në vitin 2009, Drejtoria për menaxhimin e hapësirave banesore, ish “SIZI”, kishte shpallur konkurs për të dhënë me qira objektin e Shtëpisë së Alfabetit. Me arsyetimin se nuk ka qenë e informuar nga Qeveria ky institucion shpalli konkurs për të dhënë me qira objektin...