Ekskluzive / From Gostivar with Love, spoti dhe kënga e festivalit ,,Gostivar Future Music Festival’’

Më 10 Qershor në Gostivar, Këshilli Rinor i Komunës së Gostivarit organizoi edicionin e parë të ,,Gostivar Future Music Festival’’ një evenimet qëllimi i të cilit ishte mbështetja dhe promovimi i artistëve të rinj gostivaras si dhe promovimi i vlerave kulturore dhe artistike si një mënyrë ideale për të kultivuar, përmirësuar dhe promovuar bashkëpunimin dhe mirëkuptimin ndëretnik. Ky...