Gjuha

Gjuha Shqipe
Gramatika e Gjuhes Shqipe

 • Përemri

  Përemri Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit…

  Read More »
 • Folje

  Folje Folje quhen fjalët që tregojnë se subjekti vepron ose pëson diçka ose ndodhet në një gjendje të caktuar. Kur…

  Read More »
 • Mbiemra

  Mbiemra Mbiemra quhen fjalët që shënojnë se çfarë lloji është ose çfarë vetie ka emri (qen i zi, qen i…

  Read More »
 • Emri

  Emri Emra quhen fjalët që tregojnë qenie të gjalla: djalë, vajzë, dele, dash, Agron, Mira; Objekte materiale: gur, dru, libër,…

  Read More »
 • Gjuha Shqipe

  Hyrje Gjuha shqipe sot flitet në Shqipëri dhe jashtë kufijve të saj në Kosovë, në territorin ndërmjet Shkupit, Gostivarit, Tetovës…

  Read More »
Back to top button