Dashuria

Gjuha e dashurisë dhe erosit

Bashkëjetesa, përveçse shërben si provë për ta njohur më mirë partnerin, ajo shërben edhe për ta përmirësuar seksualitetin në çift.

Ky fakt është dokumentuar edhe në studimin e kryer nga Instituti “Key Stone” në Britaninë e Madhe, sipas të cilit, koha e jetuar bashkë me partnerin gjatë periudhës së bashkëjetesës, ndikon në përmirësimin e seksualitetit në çift.

Në këtë studim janë intervistuar 621 gra mes moshave 25 dhe 54 vjeç, të cilat i ka pyetur nëse marrëdhënia seksuale me një partner ishte përmirësuar apo përkeqësuar në lidhje me bashkëjetesën. Ndërsa, 53% prej tyre kanë pohuar se erosi në çift nuk ka ndryshuar, 11% se ai është përkeqësuar ndërsa 36% se ka përmirësim.

Në Amerikë dhe në shumë vende të zhvilluara evropiane, bashkëjetesën e shohin si një marrëdhënie intensive, heteroseksuale dhe të deklaruar nga të dyja palët. Madje, në Suedi bashkëjetesa është një praktikë normale dhe shumica dërmuese e të martuarve e kishin njohur më parë përvojën e jetesës pa martesë.

Ndërkaq në Kosovë, ende nuk është bërë ndonjë hulumtim i tillë. Mirëpo, Prishtina si vend divers që është, patjetër se do të ketë një numër të konsiderueshëm çiftesh të cilët bashkëjetesën e shohin si dëshirë, nevojë, mbase edhe shpëtim (kursim i parave)!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button