Browsing Tag

15 ankesa

15 ankesa për incidentin e “Kalasë”

Në Gjykatën themelore Shkupi 1 kanë njoftuar se 15 nga 53 të dënuarit në incidentin e Kalasë, janë ankuar ndaj vendimit të gjykatës. Aktvendimi gjyqësor pa mbajtjen e seancës kryesore, me propozim të Prokurorit publik, është sjellë për…