List/Grid

Tag Archives: Alfabetit

Shtëpia e Alfabetit jepet me qira!

Shtëpia e Alfabetit jepet me qira!

Edhe pse Shtëpia e Alfabetit në Manastir u shndërrua në Muze që në vitin 2010, ndërsa iniciativa ishte ngritur që në vitin 2009, Drejtoria për menaxhimin e hapësirave banesore, ish… Read more »