gjuha

 • Gjuha e dashurisë dhe erosit

  Bashkëjetesa, përveçse shërben si provë për ta njohur më mirë partnerin, ajo shërben edhe për ta përmirësuar seksualitetin në çift.…

  Read More »
 • Emri

  Emri Emra quhen fjalët që tregojnë qenie të gjalla: djalë, vajzë, dele, dash, Agron, Mira; Objekte materiale: gur, dru, libër,…

  Read More »
 • Gjuha Shqipe

  Hyrje Gjuha shqipe sot flitet në Shqipëri dhe jashtë kufijve të saj në Kosovë, në territorin ndërmjet Shkupit, Gostivarit, Tetovës…

  Read More »
 • Loja e puthjes

  Puthjet mund të klasifikohen në katër lloje, kur buzët tuaja, dhëmbët tuaj dhe gjuha juaj, bashkëpunojnë mes veti. Quhen puthje…

  Read More »
Close