Integrimeve

  • Treshja e integrimeve

    Një moment i veçantë dhe pozitiv për shqiptarët në Ballkan, tre femra shqiptare udhëheqin me euro-integrimet në Maqedoni, Kosovë dhe…

    Read More »
Close