Memli Krasniqi

  • Kombi si religjion

    Mbi 90 për qind e shqiptarëve të Kosovës u takojnë familjeve myslimane. Megjithatë, ata një kohë të gjatë konsideroheshin se…

    Read More »
Close