List/Grid

Tag Archives: Alfabeti

Alfabeti shqip me vulë maqedonisht

Alfabeti shqip me vulë maqedonisht

Vula e muzeut të Alfabetit Shqip në Manastir është vetëm në gjuhën maqedonase. Edhe pse Këshilli Drejtues i muzeut të Alfabetit Shqip ka kërkuar që vula të jetë në dy… Read more »