Iqindia

  • Falja e Namazit

    KUSHTET PËR VLEFSHMËRINË E NAMAZIT– Nuk bën të jesh xhunub – i (e) papastruar nga përjetimi seksual ose (vlen vetëm…

    Read More »
Close