Politika në Maqedoni kontrollon gjyqin

Maqedonia bën ndërhyrje në sistemin e gjyqësorit. Këto të dhëna kanë dalë nga raporti i Transparency International që mban titullin “Kërkesat anti-korrupsion të BE-së: Matja e përparimit në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni dhe Turqi”. Nga ky raport del se këto katër vende duhet të angazhohen më shumë për të garantuar zbatimin efektiv të ligjeve anti-korrupsion. Raporti i TI...