Pasqyra e Lutjeve

Lutje Fetare
Pasqyra e Lutjeve

  • Pasqyra e Lutjeve Islame

    Lista e lutjeve me përkthimet: Shkurtesa Arabisht Përkthimi Tekbir All-llahu Ekber All-llahu është më i Madhi Subhaneke Subhaneke All-llahumme we…

    Read More »
Back to top button