s Pasqyra e Lutjeve | Lutje Islame - www.Zemra.Org
List/Grid

Pasqyra e Lutjeve Subscribe to Pasqyra e Lutjeve

Pasqyra e Lutjeve Islame

Pasqyra e Lutjeve Islame

Lista e lutjeve me përkthimet: Shkurtesa Arabisht Përkthimi Tekbir All-llahu Ekber All-llahu është më i Madhi Subhaneke Subhaneke All-llahumme we bi hamdike we tebarekesmuke we te’ala xhedduke we la ilahe… Read more »