s Namazi | Kushtet e Namazit | Falja e Namazit - www.Zemra.Org
List/Grid

Namazi Subscribe to Namazi

Si Falet Namazi i Bajramit

Si Falet Namazi i Bajramit

Namazi i bajrameve përbëhet prej dy rekateve, të cilat dallojnë për nga forma dhe mënyra e faljes nga namazet tjera. Namazi i bajrameve falet kështu: Bën nijet me zemër për… Read more »

Falja e Namazit

Falja e Namazit

KUSHTET PËR VLEFSHMËRINË E NAMAZIT– Nuk bën të jesh xhunub – i (e) papastruar nga përjetimi seksual ose (vlen vetëm për femrat) e papastruar nga periudha mujore. Që të pastrohesh,… Read more »