s Gjuha Shqipe | Gramatika e Gjuhes Shqipe
List/Grid

Gjuha Subscribe to Gjuha

Shtëpia e Alfabetit vazhdon të përballet me probleme

Shtëpia e Alfabetit vazhdon të përballet me probleme

Shtëpia muze në Manastir ku 106 vite më parë u vendos për alfabetin e gjuhës shqipe vazhdon të përballet me probleme jo vetëm të mirëmbajtjes por edhe të pronësisë. Premtime… Read more »

Shenjat e Pikësimit

Shenjat e Pikësimit

Shenjat e Pikësimit Shenjat kryesore të pikësimit janë: pika(.), pikëpyetja(?), pikëçuditja(!), tri pikat(…), presja(,), pikëpresja(;), dy pikat(: ), thonjëzat(” „), viza lidhëse(-) . Pika , pikëpyetja , pikëçuditësja , dhe… Read more »

Pjesëzat

Pjesëzat

Pjesëzat Pjesëzat janë fjalë që plotësojnë kuptimin e një fjalie. Pjesëzat, sipas kuptimit, mund të grupohen si vijon: – dëftuese: ja: Ja kush erdhi… – përcaktuese – saktësuese: mu, pikërisht,… Read more »

Pasthirrmat

Pasthirrmat

Pasthirrmat Pasthirrmat janë tingujt ose fjalët e pandryshueshme që shërbejnë për të treguar ndjenjat e folësit ose përdoren për të tërhequr vemendjen e dëgjuesëve: – O, sa mirë që erdhët!… Read more »

Pasthirrmat

Pasthirrmat

Pasthirrmat Pasthirrmat janë tingujt ose fjalët e pandryshueshme që shërbejnë për të treguar ndjenjat e folësit ose përdoren për të tërhequr vemendjen e dëgjuesëve: – O, sa mirë që erdhët!… Read more »

Lidhëza

Lidhëza

Lidhëza Lidhëzat janë fjalët e pandryshueshme që shërbejnë për të lidhur fjalë, grupe fjalësh ose fjali midis tyre: Kur vdiq Skënderbeu, Sulltani tha: “Tani Evropa dhe Azia janë të mijat!… Read more »

Parafjala

Parafjala

Parafjala Parafjalë janë fjalët e pandryshueshme që qëndrojnë përpara emrave, përemrave, numërorëve dhe ndajfoljeve duke vendosur marrëdhënie vartësie ndërmjet fjalëve : Punoj me lopatë. E njoha nga zëri. U rreshtuan… Read more »

Ndajfolja

Ndajfolja

Ndajfolja Ndajfolje quhen fjalët e pandryshueshme që plotësojnë para së gjithash foljen, duke treguar mënyrë, vend, kohë, shak, qëllim, sasi: Blendi shkruan bukur, qartë dhe saktë. Ndajfoljet mund të plotësojnë… Read more »

Numërori

Numërori

Numërori Numërorë quajmë fjalët që tregojnë numër dhe sasi të caktuar qeniesh ose sendesh: një, dy, tre, : dy fëmijë tri gra, katër burra, 20 metra Fjalët që tregojnë radhë… Read more »

Përemri

Përemri

Përemri Përemra quhen fjalët që përdorim në ligjërim në vend të emrave ose mbiemrave: Në strehën e shtëpisë dallëndyshet vit për vit bëjnë folenë. Ato fluturojnë me shpejtësi para shtëpisë…. Read more »