Gjuha

Gjuha Shqipe
Gramatika e Gjuhes Shqipe

 • Qyteti i alfabetit, pa shkollë të mesme në gjuhën shqipe

  Shënohet Dita e Alfabetit të Gjuhës Shqipe. Në Manastir, në qytetin ku para 112 viteve u unifikua Alfabeti i Gjuhës…

  Read More »
 • Shtëpia e Alfabetit vazhdon të përballet me probleme

  Shtëpia muze në Manastir ku 106 vite më parë u vendos për alfabetin e gjuhës shqipe vazhdon të përballet me…

  Read More »
 • Shenjat e Pikësimit

  Shenjat e Pikësimit Shenjat kryesore të pikësimit janë: pika(.), pikëpyetja(?), pikëçuditja(!), tri pikat(…), presja(,), pikëpresja(;), dy pikat(: ), thonjëzat(” „),…

  Read More »
 • Pjesëzat

  Pjesëzat Pjesëzat janë fjalë që plotësojnë kuptimin e një fjalie. Pjesëzat, sipas kuptimit, mund të grupohen si vijon: – dëftuese:…

  Read More »
 • Pasthirrmat

  Pasthirrmat Pasthirrmat janë tingujt ose fjalët e pandryshueshme që shërbejnë për të treguar ndjenjat e folësit ose përdoren për të…

  Read More »
 • Pasthirrmat

  Pasthirrmat Pasthirrmat janë tingujt ose fjalët e pandryshueshme që shërbejnë për të treguar ndjenjat e folësit ose përdoren për të…

  Read More »
 • Lidhëza

  Lidhëza Lidhëzat janë fjalët e pandryshueshme që shërbejnë për të lidhur fjalë, grupe fjalësh ose fjali midis tyre: Kur vdiq…

  Read More »
 • Parafjala

  Parafjala Parafjalë janë fjalët e pandryshueshme që qëndrojnë përpara emrave, përemrave, numërorëve dhe ndajfoljeve duke vendosur marrëdhënie vartësie ndërmjet fjalëve…

  Read More »
 • Ndajfolja

  Ndajfolja Ndajfolje quhen fjalët e pandryshueshme që plotësojnë para së gjithash foljen, duke treguar mënyrë, vend, kohë, shak, qëllim, sasi:…

  Read More »
 • Numërori

  Numërori Numërorë quajmë fjalët që tregojnë numër dhe sasi të caktuar qeniesh ose sendesh: një, dy, tre, : dy fëmijë…

  Read More »
Back to top button