Browsing Category

Gjuha

Gjuha Shqipe
Gramatika e Gjuhes Shqipe

Pasthirrmat

Pasthirrmat Pasthirrmat janë tingujt ose fjalët e pandryshueshme që shërbejnë për të treguar ndjenjat e…

Lidhëza

Lidhëza Lidhëzat janë fjalët e pandryshueshme që shërbejnë për të lidhur fjalë, grupe fjalësh ose fjali midis…

Parafjala

Parafjala Parafjalë janë fjalët e pandryshueshme që qëndrojnë përpara emrave, përemrave, numërorëve dhe…