Teknologji

BE me rregulla të reja për Facebook, YouTube dhe Twitter

Facebook, Twitter dhe YouTube

Facebook, YouTube, Twitter, për herë të parë do t’i nënshtrohen rregullave të BE-së për transmetimin e gjuhës së urrejtjes dhe përmbajtjes së dëmshme nën udhëzimet e Komisionit Evropian të njoftuar të enjten.

Ndryshimet në Direktivën e Shërbimeve të Mediave Audiovizive të miratuara në vitin 2018 erdhën pjesërisht nga lobimi nga transmetuesit që donin që platformat në internet të kishin të njëjtat detyrime si kompanitë tradicionale të mediave.

“Përdoruesit në internet do të duhet të sigurojnë, në një mënyrë të ngjashme me lojtarët tradicionalë të mediave, që përdoruesit të mbrohen nga gjuha e urrejtjes dhe që të miturit të mbrohen nga përmbajtja e dëmshme,” tha Komisioni.

“Platformat në internet duhet të ndërmarrin veprime kundër përmbajtjes me flamur, i cili nxit dhunë, urrejtje dhe terrorizëm dhe të sigurojë reklamimin e duhur dhe vendosjen e produkteve në programet e fëmijëve”, tha ai, transmeton Reauters.

Udhëzimet jo-detyruese zbatohen për platformat sociale ku përmbajtja audiovizuale shihet si një pjesë thelbësore, por jo kryesore e biznesit të tyre. Vendet e BE-së, të cilat duhet të zbatojnë rregullat deri më 19 shtator, do të thonë fjalën e fundit në listën e kompanive. Komisioni gjithashtu tha që shërbimet me video do të kërkohen që të kushtojnë së paku 30% të katalogëve të tyre në përmbajtjen evropiane, një veprim që synon Netflix dhe Amazon Prime.

Ofruesit e shërbimeve mediatike të vendosura në një vend të BE por me klientët në vendet e tjera të BE-së gjithashtu do të duhet të ndihmojnë në financimin e prodhimit të veprave evropiane në përputhje me qëllimin e tij për të promovuar filma dhe shfaqje televizive evropiane. “Udhëzimet zbatohen, përgjegjësi të kufizuara por të mirëseardhura, për platformat në internet,” tha Shoqata e Televizionit Tregtar në Evropë.

Ai tha që megjithatë disa ndryshime rënduan gjithashtu përdoruesit tradicionalë të mediave me punë administrative, më shumë kuota dhe një sistem të taksave që lënë hapësirë ??më pak financiare për investime dhe shfaqjen e shërbimeve të reja.

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button